EKOKRAFTVERKET I KORVENMÄKI

Lounavoima Oy:s ekokraftverk i Korvenmäki inledde sin verksamhet våren 2021

Ekokraftverket omvandlar icke återvinningsbara samhällsavfall till närenergii

Den moderna anläggningen uppfyller också framtidens stränga utsläppskrav

Lounavoima ägs av Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab och Salon Kaukolämpö Oy

Aktuellt

18.11.2021

Korvenmäki ekokraftverk och besökscentret Glöd invigdes

Invigningen firades den 17 november 2021

30.3.2021

Utnyttjande av avfall vid ekokraftverket i Korvenmäki i Salo har startat

Fjärrvärmeproduktionen inleds inom de närmaste dagarna och elproduktionen i mitten av april

25.11.2020

Ekokraftverket i Salo tog emot sitt första avfallsparti

Energiåtervinningen av avfall inleds i början av år 2021

Närenergi och utveckling av cirkulär ekonomi

Ekokraftverket i Korvenmäki omvandlar icke återvinningsbara samhällsavfall till fjärrvärme och el. Anläggningen producerar ca 90 % av fjärrvärmen som distribueras i Salo samt el till det rikstäckande nätet.

Det miljövänliga, säkra och kostnadseffektiva ekokraftverket stödjer utvecklingen av den regionala cirkulära ekonomin. Det utgör en länk i utvecklingen av den cirkulära ekonomin i sydvästra Finland och ett märkbart steg i bekämpningen av klimatförändringar.

Lounavoima Oy är en samarbetspartner inom lösningar för cirkulär ekonomi och energi och främjar aktivt lösningar som stödjer materialåtervinning och reducering av utsläpp. Lounavoima deltar i och förverkligar innovativa utvecklingsprojekt genom vilka man utvecklar den cirkulära ekonomin och främjar positiva klimateffekter.

I ekokraftverkets region är målet med Lounavoimas geotermiska djupvärmelager att lagra överflödig värme som uppstår under sommaren för att senare använda det vid stora värmebehov på vintern. Vid Korvenmäki avfallscentral intill ekokraftverket har man studerat förädlingen av deponigas till trafikbränsle. Samma teknik ska användas för att utnyttja koldioxiden som ekokraftverket producerar.

Fakta om ekokraftverket

Mängden avfall som förbränns är 120 000 ton om året

Anläggningens bränsleeffekt är 44 MW

Kraftverket producerar 180–190 GWh fjärrvärme och ca 72 GWh el om året

Anläggningen minskar koldioxidutsläppen från fjärrvärmeproduktionen i Salo till hälften