Lounavoima Oy grundades 4.12.2017 för att bygga och driva ett ekokraftverk

Ekokraftverket omvandlar icke återvinningsbara samhällsavfall till närenergii

Modern rosterteknik uppfyller framtidens stränga utsläppskrav

Lounavoima ägs av Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab och Salon Kaukolämpö Oy

Aktuellt

30.1.2020

Klimatutsläpp blir till bränsle i Korvenmäki i Salo

En av betydande målsättningen är att omvandla koldioxiden som uppstår från ekokraftverk till transportbränsle

30.4.2019

Praktiska klimatlösningar genom företagssamarbete

Bioavfall som hamnar i hemmets soppåse blir biogas, sommarvärme tas tillvara och rökgasutsläpp blir bränsle

10.1.2019

Entreprenörerna till ekokraftverket har valts ut

Arbetet med att bygga ekokraftverket i Salo är redo att börja

De olika skedena i ekokraftverksprojektet
i Korvenmäki i Salo

Miljötillstånd

05/2018

Avtal om huvudaggregat

01/2019

Byggarbetet börjar

03/2019

Första avfallsförbränningen

01/2021

Mottagning av anläggning

06/2021

Fakta om ekokraftverket

Mängden avfall som förbränns är högst 120 000 ton om året

Anläggningens bränsleeffekt är 44 MW

Kraftverket producerar 180–190 GWh fjärrvärme och ca 72 GWh el om året

Ekokraftverket ska vara i drift år 2021