UTVECKLINGSPROJEKT

Lounavoima är en partner inom innovativa lösningar för cirkulär ekonomi och energi

Lounavoima söker aktivt tekniska lösningar för att minska utsläppen och förbättra energieffektiviteten. Lounavoima är en konkurrenskraftig partner inom innovativa lösningar för cirkulär ekonomi och energi i Korvenmäki-regionen. Lounavoima främjar aktivt lösningar som stödjer ägarnas mål för återvinning av material och reducering av utsläpp.

Salo stad har utsett en park för cirkulär ekonomi som stödjer sig på ekokraftverket till ett av sina spetsprojekt. Cirkulär ekonomi innebär en möjlighet att bredda stadens näringsstruktur. Genom att främja cirkulär ekonomi svarar man också på vår tids största globala utmaningar, som uttömningen av naturresurser och klimatförändringarna.

Djupvärmelager tryggar värme för vinterns kalla dagar

Borrning av ett värmelager pågår

I Salo tar man ett nytt steg mot en mer utsläppsfri värmeproduktion. På tomten till Korvenmäki ekokraftverk borrar man ett värmelager i berggrunden, där man lagrar överflödig värme från sommarens produktion. Den lagrade värmen används på vintern, när värmebehovet är som störst.

I det första skedet borrade man en 1,6 km djup djupvärmebrunn i Korvenmäki. Brunnen är för närvarande i provdrift och kommer att slutföras 2023. Borrning av en andra brunn pågår på platsen. Om allt går som planerat borras totalt sex djupvärmebrunnar på ekokraftverkets tomt. Värmelagret i de sex djupvärmebrunnarna producerar 8–10 GWh värme om året, vilket motsvarar det årliga värmebehovet hos 400–500 egnahemshus.

När ekokraftverket var klart minskade koldioxidutsläppen från fjärrvärmeproduktionen i Salo till hälften jämfört med tidigare, då avfallsbränsle används för att ersätta fossila bränslen och torv. Värmelagret förbättrar verkningsgraden hos ekokraftverkets fjärrvärmeproduktion, då överflödig värme som uppstår under sommaren lagras och används på vintern, när värmebehovet är som störst. Fjärrvärme som produceras med värmelagret orsakar inga koldioxidutsläpp.

Arbets- och näringsministeriet beviljade Lounavoimas värmelagerprojekt investeringsstöd. Stödet beviljades för projekt som rör förnybar energi och som erbjuder framtida energilösningar för att uppnå de nationella målen och EU-målen för 2030.