Lounavoima Oy on perustettu 4.12.2017 ekovoimalaitoksen toteuttamista ja toimintaa varten

Ekovoimalaitos muuntaa kierrätyskelvottomat yhdyskuntajätteet lähienergiaksi

Uudenaikainen arinatekniikka täyttää tulevaisuuden tiukat päästövaatimukset

Lounavoiman omistavat Lounais-Suomen Jätehuolto Oy ja Salon Kaukolämpö Oy

Ajankohtaista

26.5.2020

Suomen Erityisjäte Oy käsittelee Salon ekovoimalaitoksen tuhkat ja kuonan

Kattilatuhka ja APC-jäte käsitellään Porissa ja arinakuona Forssassa

31.3.2020

Avoin työpaikka: ekovoimalaitoksen operaattori

Haku on auki 23.4.2020 asti

3.3.2020

Kaukolämpötyömaa aiheuttaa poikkeavia liikennejärjestelyjä Salon keskustassa

Kaivuutyöt alkavat maaliskuun toisella viikolla

Salon Korvenmäen ekovoimalaitoksen projektin eteneminen

Ympäristölupa

05/2018

Päälaitesopimukset

01/2019

Rakentaminen alkaa

03/2019

Ensimmäinen jätepoltto

01/2021

Laitoksen vastaanotto

06/2021

Faktaa ekovoimalaitoksesta

Poltettavan jätteen määrä on enintään 120 000 tonnia vuodessa

Laitoksen polttoaineteho on 44 MW

Voimalaitos tuottaa vuodessa 180 – 190 GWh kaukolämpöä ja noin 72 GWh sähköä

Ekovoimalaitos on toiminnassa vuonna 2021