INFORMATION OM LOUNAVOIMA

Lounavoima Oy bygger ett ekokraftverk i Salo

Lounavoima Oy är ett lokalt bolag som producerar energi av avfall. Lounavoima grundades 2017 och ägs av Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab (LSJH) och Salon Kaukolämpö Oy.

LSJH ägs av 17 kommuner med totalt 417 000 invånare. LSJH sköter avfallshanteringen och avfallsrådgivningen åt kommunerna. Salon Kaukolämpö Oy är ett aktiebolag som ägs av Salo stad och som levererar fjärrvärme till ca 15 000 invånare.

Lounavoima Oy:s uppgift är att se till att icke återvinningsbart samhällsavfall som LSJH samlar in utnyttjas som energi. Lounavoima Oy låter i enlighet med sin uppgift bygga ett ekokraftverk i Korvenmäki i Salo, som inleder energinyttoanvändningen av avfall år 2021. Lounavoima fungerar enligt Mankala-principen, vilket innebär att bolaget producerar tjänster till sina ägare till självkostnadspris.

Läs mer om ägare:
Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab
Salon Kaukolämpö Oy

Avfall är början på ny närenergi

Konkurrensutsättningarna i anknytning till planeringen och genomförandet av ekokraftverket samt byggarbetena fortskrider i enlighet med projektplanen. Ekokraftverket representerar den senaste tekniken och ska vara i drift år 2021, varvid icke återvinningsbart samhällsavfall från invånarna i sydvästra Finland ska förbrännas till energi i ekokraftverket i Korvenmäki i Salo.

Sydvästra Finlands egen avfallsenergilösning producerar renare energi till livet

- Omvandlar icke återvinningsbara samhällsavfall till närenergi
- Sparar in på avfallshanteringsavgifter
- Sänker växthusgasutsläppen från energiproduktion och avfallstransporter
- Är säkert och kostnadseffektivt
- Möjliggör ökad återvinning
- Gynnar regionens invånare och näringsliv
- Förkortar avfallstransportavstånden

Det moderna ekokraftverket blir en del av en utvecklande helhet med cirkulär ekonomi

Sydvästra Finlands egen avfallsenergilösning är ett betydande energi- och miljöprojekt. Anläggningen kan producera 90 % av Salon Kaukolämpö Oy:s fjärrvärme.

Framtiden sett ur den cirkulära ekonomins synvinkel är utvecklande, då Salo stad planerar en park för cirkulär ekonomi i Metsäjaanu som fokuserar på miljöverksamhet och som ska ligga intill ekokraftverksområdet i Korvenmäki.