INFORMATION OM LOUNAVOIMA

Aktiv aktör inom cirkulär ekonomi

Lounavoima Oy grundades 2017 och är ett lokalt bolag som producerar energi av avfall. Lounavoima ägs av Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab (LSJH) och Salon Kaukolämpö Oy.

LSJH ägs av 18 kommuner med totalt 440 000 invånare. LSJH sköter avfallshanteringen och avfallsrådgivningen åt kommunerna. Salon Kaukolämpö Oy är ett aktiebolag som ägs av Salo stad och som levererar fjärrvärme till ca 15 000 invånare.

Lounavoima Oy:s ekokraftverk i Salo inledde sin verksamhet 2021. Lounavoima Oy:s uppgift är att utnyttja icke återvinningsbart samhällsavfall som LSJH samlar in som energi i sitt ekokraftverk på ett säkert, effektivt och miljövänligt sätt. Lounavoima fungerar enligt Mankala-principen, vilket innebär att bolaget producerar tjänster till sina ägare till självkostnadspris.

Lounavoima Oy är en föregångare inom cirkulär ekonomi. Målet är att möjliggöra utvecklingen av en mångsidig ny miljöverksamhet inom Korvenmäki-regionen. Lounavoima Oy deltar i flera utvecklingsprojekt, som när de förverkligas har betydande positiva effekter på klimatet. I projekten utreder man bl.a. nyttoanvändningen av koldioxid vid produktionen av biometan och lagring av värme för att jämna ut det större värmebehovet på vintern.

Läs mer om ägarna:
Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab
Salon Kaukolämpö Oy

Från icke återvinningsbart avfall till närenergi

Vid ekokraftverket utnyttjar man icke återvinningsbart brännbart avfall som Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) samlat in i regionen som energi. Tack vare ekokraftverket kan man utnyttja avfallen nära deras uppkomstplats, och värmen som produceras av avfallet används för att värma Salobornas hem. Anläggningen producerar ca 90 % av Salon Kaukolämpö Oy:s fjärrvärme. Dessutom producerar den el till det rikstäckande nätet.

Sydvästra Finlands eget ekokraftverk producerar renare energi till livet

- Omvandlar icke återvinningsbara samhällsavfall till närenergi
- Sparar in på avfallshanteringsavgifter
- Sänker växthusgasutsläppen från energiproduktion och avfallstransporter
- Är säkert och kostnadseffektivt
- Möjliggör ökad återvinning
- Gynnar regionens invånare och näringsliv
- Förkortar avfallstransportavstånden

Det moderna ekokraftverket är en del av en utvecklande helhet med cirkulär ekonomi

Sydvästra Finlands eget ekokraftverk är en betydande energi- och miljögärning. Koldioxidutsläppen från fjärrvärmeproduktionen i Salo minskar till hälften jämfört med tidigare, då avfallsbränsle används för att ersätta fossila bränslen och torv. Framtiden sett ur den cirkulära ekonomins synvinkel är utvecklande, då en park för cirkulär ekonomi i Metsäjaanu som fokuserar på miljöverksamhet och som ska byggas intill ekokraftverksområdet i Korvenmäki utgör ett av Salo stads spetsprojekt.