KORVENMÄEN EKOVOIMALAITOS

Lounavoima Oy:n Korvenmäen ekovoimalaitos aloitti toimintansa keväällä 2021

Ekovoimalaitos muuntaa kierrätyskelvottomat yhdyskuntajätteet lähienergiaksi

Moderni laitos täyttää myös tulevaisuuden tiukat päästövaatimukset

Lounavoiman omistavat Lounais-Suomen Jätehuolto Oy ja Salon Kaukolämpö Oy

Ajankohtaista

29.12.2023

Ekovoimalaitokselle päivitetty ympäristölupa

Uusi lupa nostaa käsittelykapasiteettia ja mahdollistaa uusien jätejakeiden käsittelyn

2.10.2023

Lounavoiman syvälämpökaivo kahden kilometrin syvyydessä

Ensimmäiset varastokaivot on tarkoitus saada tuotantokäyttöön tulevan talven aikana

1.8.2023

Ekovoimalaitoksen huoltoseisokki on käynnissä

Laitoksen huollolla valmistaudutaan tulevaan lämmityskauteen

Lähienergiaa ja kiertotalouden kehitystä

Korvenmäen ekovoimalaitos muuntaa kierrätyskelvottomat yhdyskuntajätteet kaukolämmöksi ja sähköksi. Laitos tuottaa noin 90 % Salossa jaettavasta kaukolämmöstä sekä sähköä valtakunnanverkkoon.

Ympäristöystävällisesti, turvallisesti ja kustannustehokkaasti toimiva ekovoimalaitos mahdollistaa alueellisen kiertotalouden kehittymistä. Se on linkki lounaisen Suomen kiertotalouden kehityksessä sekä merkittävä askel ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Lounavoima Oy on kiertotalous- ja energiaratkaisujen kumppani, joka edistää aktiivisesti ratkaisuja, jotka tukevat materiaalien kierrätystä ja päästöjen vähentämistä. Lounavoima on mukana ja toteuttaa innovatiivisia kehityshankkeita, joiden kautta kehitetään kiertotaloutta ja edistetään positiiviisia ilmastovaikutuksia.

Ekovoimalaitoksen alueella Lounavoiman geotermisessä syvälämpövarastossa on tavoitteena varastoida kesäaikana syntyvä ylimääräinen lämpö käytettäväksi korkean lämmöntarpeen aikaan talvella. Ekovoimalaitoksen viereisessä Korvenmäen jätekeskuksessa on tutkittu kaatopaikkakaasun jalostamista liikenteen polttoaineeksi. Samalla tekniikalla on myös tarkoitus hyödyntää ekovoimalaitoksen tuottamaa hiilidioksidia.

Faktaa ekovoimalaitoksesta

Poltettavan jätteen määrä on 120 000 tonnia vuodessa

Laitoksen polttoaineteho on 44 MW

Voimalaitos tuottaa vuodessa 180 – 190 GWh kaukolämpöä ja noin 72 GWh sähköä

Laitos laskee Salossa kaukolämmön tuotannon hiilidioksidipäästöt puoleen