TIETOA LOUNAVOIMASTA

Lounavoima Oy rakentaa Saloon ekovoimalaitoksen

Lounavoima Oy on paikallinen jätteestä energiaa tuottava yhtiö. Vuonna 2017 perustetun Lounavoiman omistavat Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) ja Salon Kaukolämpö Oy.

LSJH:n omistaa 17 kuntaa, joiden alueella on 415 000 asukasta. LSJH huolehtii kuntien puolesta asukkaiden jätehuollon järjestämisen ja jäteneuvonnan. Salon Kaukolämpö Oy on Salon kaupungin omistama osakeyhtiö, joka toimittaa kaukolämpöä noin 15 000 asukkaalle.

Lounavoima Oy:n tehtävänä on järjestää LSJH:n keräämän kierrätyskelvottoman yhdyskuntajätteen hyödyntäminen energiaksi. Tehtävänsä mukaisesti Lounavoima Oy toteuttaa Salon Korvenmäkeen ekovoimalaitoksen, joka aloittaa jätteiden energiahyötykäytön vuonna 2021. Lounavoima toimii mankala-periaatteella, joka tarkoittaa sitä, että yhtiö tuottaa palvelut omistajilleen omakustannushintaan.

Lue lisää omistajista:
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy
Salon Kaukolämpö Oy

Jäte on uuden lähienergian alku

Ekovoimalaitoksen suunnitteluun ja laitoksen toteuttamiseen liittyvät kilpailutukset ja rakennustyöt etenevät projektisuunnitelman mukaisesti. Viimeisintä teknologiaa edustava ekovoimalaitos on toiminnassa vuonna 2021, jolloin lounaissuomalaisten kierrätyskelvottomat polttokelpoiset yhdyskuntajätteet poltetaan energiaksi Salon Korvenmäen ekovoimalaitoksessa.

Lounais-Suomen oma jäte-energiaratkaisu tuottaa puhtaampaa energiaa elämään

- Muuntaa kierrätyskelvottomat yhdyskuntajätteet lähienergiaksi
- Säästää jätehuoltomaksuissa
- Laskee energiantuotannon ja jätteenkuljetusten kasvihuonepäästöjä
- Toimii turvallisesti ja kustannustehokkaasti
- Mahdollistaa kierrätyksen lisäämisen
- Hyödyttää alueen asukkaita ja elinkeinoelämää
- Lyhentää jätteen kuljetusmatkoja

Moderni ekovoimalaitos osaksi kehittyvää kiertotalouskokonaisuutta

Lounaisen Suomen oma jäte-energiaratkaisu on merkittävä energia- ja ympäristöhanke. Laitos kykenee tuottamaan 90 % Salon Kaukolämpö Oy:n jakelemasta kaukolämmöstä.

Tulevaisuus kiertotalouden näkökulmasta on kehittyvä, sillä Salon kaupunki suunnittelee Korvenmäen ekovoimalaitoksen alueen kylkeen ympäristöliiketoimintaan keskittyvää Metsäjaanun kiertotalouspuistoa.