TIETOA LOUNAVOIMASTA

Aktiivinen kiertotalouden toimija

Lounavoima Oy on vuonna 2017 perustettu paikallinen jätteestä energiaa tuottava yhtiö. Lounavoiman omistavat Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) ja Salon Kaukolämpö Oy.

LSJH:n omistaa 18 kuntaa, joiden alueella on noin 440 000 asukasta. LSJH huolehtii kuntien puolesta asukkaiden jätehuollon järjestämisen ja jäteneuvonnan. Salon Kaukolämpö Oy on Salon kaupungin omistama osakeyhtiö, joka toimittaa kaukolämpöä noin 15 000 asukkaalle.

Lounavoima Oy:n Salon ekovoimalaitos aloitti toimintansa vuonna 2021. Lounavoima Oy:n tehtävänä on hyödyntää ekovoimalaitoksessaan LSJH:n keräämä kierrätyskelvoton yhdyskuntajäte energiaksi turvallisesti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Lounavoima toimii Mankala-periaatteella, joka tarkoittaa sitä, että yhtiö tuottaa palvelut omistajilleen omakustannushintaan.

Lounavoima Oy on edelläkävijä kiertotaloudessa. Tavoitteena on mahdollistaa monipuolisen uuden ympäristöliiketoiminnan kehittyminen Korvenmäen alueella. Lounavoima Oy on mukana useassa kehityshankkeessa, joilla toteutuessaan on merkittäviä positiivisia ilmastovaikutuksia. Hankkeissa selvitetään mm. hiilidioksidin hyötykäyttöä biometaanin tuotannossa ja lämmön varastointia talviajan suuremman lämmöntarpeen tasaamiseksi.

Lue lisää omistajista:
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy
Salon Kaukolämpö Oy

Kierrätyskelvottomasta jätteestä lähienergiaa

Ekovoimalaitoksessa hyödynnetään energiaksi Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) alueen kierrätyskelvotonta sekajätettä. Ekovoimalaitoksen ansiosta jätteet saadaan hyödynnettyä lähellä niiden syntypaikkaa, ja jätteistä tuotetulla lämmöllä lämmitetään salolaisten koteja. Laitos tuottaa noin 90 % Salon Kaukolämpö Oy:n jakelemasta kaukolämmöstä. Lisäksi tuotetaan sähköä valtakunnan verkkoon.

Lounais-Suomen oma ekovoimalaitos tuottaa puhtaampaa energiaa elämään

- Muuntaa kierrätyskelvottomat yhdyskuntajätteet lähienergiaksi
- Säästää jätehuoltomaksuissa
- Laskee energiantuotannon ja jätteenkuljetusten kasvihuonepäästöjä
- Toimii turvallisesti ja kustannustehokkaasti
- Mahdollistaa kierrätyksen lisäämisen
- Hyödyttää alueen asukkaita ja elinkeinoelämää
- Lyhentää jätteen kuljetusmatkoja

Moderni ekovoimalaitos on osa kehittyvää kiertotalouskokonaisuutta

Lounaisen Suomen oma ekovoimalaitos on merkittävä energia- ja ympäristöteko. Salon kaukolämmöntuotannon hiilidioksidipäästöt laskevat puoleen aiemmasta, kun jätepolttoaineella korvataan fossiilisia polttoaineita ja turvetta. Tulevaisuus kiertotalouden näkökulmasta on kehittyvä, sillä Korvenmäen ekovoimalaitoksen alueen kylkeen rakentuva ympäristöliiketoimintaan keskittyvä Metsäjaanun kiertotalouspuisto on yksi Salon kaupungin kärkihankkeista.