TIETOA LAITOKSESTA

Uudenaikainen ja vähäpäästöinen laitos tuottaa lämpöä koteihin

Ekovoimalaitoksen polttoaineena on sekajäte, josta on kodeissa syntypaikkalajiteltu pois kierrätettävät tai vaaralliset jätteet. Lounais-Suomen Jätehuollon jätekeskuksiin tuodaan jokaisena arkipäivänä yli 200 000 kg kierrätyskelvotonta sekajätettä.

Ekovoimalaitoksessa kierrätyskelvottomat jätteet saadaan hyödynnettyä lähellä niiden syntypaikkaa. Jätteenkuljetuksen kasvihuonekaasupäästöt laskevat, kun jätettä ei tarvitse kuljettaa pitkiä matkoja ja jätteet voidaan muuntaa lähienergiaksi ekovoimalaitoksessa.

Salon Kaukolämpö Oy on Salon alueen kaukolämpöyhtiö, joka myy ja jakelee laitoksessa tuotetun kaukolämmön alueen asukkaille ja muille kiinteistöille. Ekovoimalaitoksen ympäristöluvan mukainen mitoitus on 120 000 t/a, joka vastaa n. 44 MW tehoa. Laitos tuottaa salolaisille kaukolämpöä 180 – 190 GWh/a ja sähköä valtakunnan verkkoon noin 62 GWh/a.

Havainnekuva ekovoimalaitoksesta

 • 1 jätepolttoaineen vastaanotto
 • 2 jätebunkkeri
 • 3 kattilarakennus
 • 4 turbiinirakennus
 • 5 savukaasun puhdistuslaitos
 • 6 savupiippu
 • 7 vesilaitos
 • 8 valvomo
 • 9 vierailukeskus ja toimisto
 • 10 kuonan välivarastointihalli

Ekovoimalaitos numeroina

 • Alueen pinta-ala
  3,9 ha

 • Piipun korkeus
  70 m

 • Kokonaishyötysuhde
  kaukolämmön
  tuotannossa
  99 %

 • Polttoaineteho
  44 MW

 • Jätteen
  polttokapasiteetti
  360 t/vrk

 • Poltettavan
  jätteen määrä
  enintään vuodessa
  120 000 t

 • Polttolämpötila
  1200 °C

 • Jätebunkkerissa
  varastointimäärä
  5 000 -
  7 000 m3

 • Jätekuljetuksia
  arkipäivinä
  n. 20 ajoneuvoa

 • Vuotuinen käyttöaika
  8 000 -
  8 300 h/a