TIETOA LAITOKSESTA

Uudenaikainen ja vähäpäästöinen laitos tuottaa lämpöä koteihin

Ekovoimalaitoksen polttoaineena on polttokelpoinen jäte, josta on kodeissa syntypaikkalajiteltu pois kierrätettävät tai muuten hyödynnettävät jätteet. Lounais-Suomen Jätehuollon jätekeskuksiin tuodaan jokaisena arkipäivänä noin 350 000 kierrätyskelvotonta roskapussia. Vuonna 2018 noin puolet LSJH:n polttokelpoisista jätteistä vietiin ulkomaille, loput hyödynnettiin kotimaan jätevoimaloissa.

Ekovoimalaitoksessa kierrätyskelvottomat jätteet saadaan hyödynnettyä lähellä niiden syntypaikkaa. Jätteenkuljetuksen kasvihuonekaasupäästöt laskevat, kun jätettä ei enää tarvitse kuljettaa pitkiä matkoja ja jätteet voidaan muuntaa lähienergiaksi ekovoimalaitoksessa.

Salon Kaukolämpö Oy käyttää laitoksessa tuotetun energian kaukolämmön tuotantoon. Ekovoimalaitoksen ympäristöluvan mukainen mitoitus on 120 000 t/a, joka vastaa n. 44 MW tehoa. Laitos tuottaa salolaisille kaukolämpöä 180 – 190 GWh/a ja sähköä valtakunnan verkkoon noin 62 GWh/a.

Laitos hyödyntää uudenaikaista arinatekniikkaa, joka täyttää tulevaisuuden tiukat päästövaatimukset. Jäte palaa modernissa kattilassa tehokkaasti ja hyvällä hyötysuhteella.

Havainnekuva ekovoimalaitoksesta

 • 1 jätepolttoaineen vastaanotto
 • 2 jätebunkkeri
 • 3 kattilarakennus
 • 4 turbiinirakennus
 • 5 savukaasun puhdistuslaitos
 • 6 savupiippu
 • 7 vesilaitos
 • 8 valvomo
 • 9 vierailukeskus ja toimisto

Ekovoimalaitos numeroina

 • Alueen pinta-ala
  3,9 ha

 • Piipun korkeus
  70 m

 • Kokonaishyötysuhde
  kaukolämmön
  tuotannossa
  99 %

 • Polttoaineteho
  44 MW

 • Jätteen
  polttokapasiteetti
  360 t/vrk

 • Poltettavan
  jätteen määrä
  enintään vuodessa
  120 000 t

 • Polttolämpötila
  1200 °C

 • Jätebunkkerissa
  varastointimäärä
  5 000 -
  7 000 m3

 • Jätekuljetuksia
  arkipäivänä
  40 ajoneuvoa

 • Vuotuinen käyttöaika
  8 000 -
  8 300 h/a