KEHITYSHANKKEET

Lounavoima on innovatiivisten kiertotalous- ja energiaratkaisujen kumppani

Lounavoima etsii aktiivisesti teknisiä ratkaisuja päästöjen vähentämiseksi ja energiatehokkuuden parantamiseksi. Lounavoima on kilpailukykyinen innovatiivisten kiertotalous- ja energiaratkaisujen kumppani Korvenmäen alueella. Lounavoima edistää aktiivisesti ratkaisuja, jotka tukevat omistajien tavoitteita materiaalien kierrätyksessä ja päästöjen vähentämisessä.

Salon kaupunki on määritellyt ekovoimalaitokseen tukeutuvan kiertotalouspuiston yhdeksi kärkihankkeistaan. Kiertotalous on mahdollisuus monipuolistaa kaupungin elinkeinorakennetta. Kiertotaloutta edistämällä vastataan myös aikamme suurimpiin, maailmanlaajuisiin haasteisiin, kuten luonnonvarojen ehtymiseen ja ilmastonmuutokseen.

Syvälämpövarastosta lämpöä talven pakkasille

Ekovoimalaitoksen tontilla ovat käynnissä lämpövaraston poraukset.

Salossa otetaan uusi askel kohti päästöttömämpää lämmöntuotantoa. Korvenmäen ekovoimalaitoksen tontilla kallioperään porataan lämpövarasto, johon kesäajan tuotannossa syntyvä ylimääräinen lämpö varastoidaan. Varastoitu lämpö käytetään talvella, kun lämmöntarve on suurimmillaan. Lämpövaraston poraukset ovat käynnissä ja ensimmäisen vaiheen on määrä valmistua vuoden 2021 aikana.

Ensimmäisessä vaiheessa Korvenmäkeen toteutetaan yksi syvälämpökaivo, joka on syvyydeltään noin kaksi kilometriä. Mikäli kaikki menee suunnitellusti, toteutetaan ekovoimalaitoksen tontille yhteensä kuusi syvälämpökaivoa. Kuuden syvälämpökaivon lämpövarasto tuottaa lämpöä 8–10 GWh vuodessa, mikä vastaa 400–500 omakotitalon vuotuista lämmöntarvetta.

Ekovoimalaitoksen valmistuttua Salon kaukolämmöntuotannon hiilidioksidipäästöt laskivat puoleen aiemmasta, kun jätepolttoaineella korvataan fossiilisia polttoaineita ja turvetta. Lämpövarasto parantaa ekovoimalaitoksen kaukolämmön tuotannon hyötysuhdetta, kun kesäaikana syntyvä ylimääräinen lämpö varastoidaan ja käytetään talvella, kun lämmöntarve on suurimmillaan. Lämpövarastolla tuotettu kaukolämpö ei tuota hiilidioksidipäästöjä.

Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi Lounavoiman lämpövarastohankkeelle investointitukea. Tukea myönnettiin uusiutuvan energian hankkeille, jotka tarjoavat tulevaisuuden energiaratkaisuja vuoteen 2030 tähtäävien kansallisten ja EU-tavoitteiden saavuttamiseksi.