ICKE ÅTERVINNINGSBART AVFALL BLIR ENERGI

Följ byggnationen av ekokraftverket närmast i realtid via webbkamera

Arbetet med att bygga ekokraftverket i Korvenmäki inleddes våren 2019. Anläggningen är tänkt att tas i bruk och testas i början av 2021 och ska vara i fullt produktionsbruk i juni 2021. I vår tidslinje kan du läsa mer om de olika byggnadsskedena.

Via en kamera som satts upp vid sidan av byggarbetsplatsen kan du följa byggnationen av ekokraftverket närmast i realtid genom en bild som uppdateras en gång per minut. Bilden visas på webbsidan med ett par timmars fördröjning. Bilden visas från den motsatta sidan av anläggningen jämfört med nedanstående illustration.